bảng giá xe hyundai tại bảo lộc

Bảng Giá Xe 1
Venue Tiêu Chuẩn: 487.000000 đ
Venue Đặc Biệt: 521.000000 đ
Bảng Giá Xe 2
Tiêu chuẩn: 820.000000 đ
Đặc biệt: 915.000000 đ
Cao cấp: 964.000000 đ
Bảng Giá Xe 3
STARGAZER 1.5AT CAO CẤP: đ
STARGAZER 1.5AT TIÊU CHUẨN: đ
STARGAZER 1.5AT ĐẶC BIỆT: đ
Bảng Giá Xe 4
Elantra 1.6AT Tiêu Chuẩn: 539.000000 đ
Elantra 1.6AT Đặc Biệt: 633.000000 đ
Elantra 2.0AT: 691.000000 đ
Elantra 1.6 Turbo (N Line): 758.000000 đ
Bảng Giá Xe 5
Creta Tiêu Chuẩn: 580.000000 đ
Creta Đặc Biệt: 630.000000 đ
Creta Cao Cấp: 679.000000 đ
Bảng Giá Xe 6
Santa Fe 2.2L dầu tiêu chuẩn: đ
Santafe Xăng 2.5 Tiêu chuẩn: đ
SantaFe Xăng 2.5 Cao cấp: đ
SantaFe 2.2L dầu cao cấp: đ
Santafe Hybrid: 1129.000000 đ
Bảng Giá Xe 7
Tucson 2.0 Đặc Biệt: đ
Tucson 2.0 Tiêu chuẩn: đ
Tucson 1.6 Turbo: đ
Tucson 2.0 Dầu: đ
Bảng Giá Xe 8
Hyundai Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn : 334.000000 đ
Hyundai Grand i10 1.2 AT Tiêu chuẩn: 377.000000 đ
Hyundai Grand i10 1.2 AT: 416.000000 đ
Bảng Giá Xe 9
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn: 353.000000 đ
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT Tiêu chuẩn: 396.000000 đ
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT: 415.000000 đ
Bảng Giá Xe 10
Accent 1.5AT tiêu chuẩn: đ
Accent 1.5AT Đặc Biệt: đ
Accent 1.4 AT ĐCao cấp: đ
Accent 1.5MT: đ
Bảng Giá Xe 11
Hyundai Solati: 1010000000 đ