bảng giá xe hyundai tại bảo lộc

Bảng Giá Xe 1
Creta Tiêu Chuẩn: 620.000000 đ
Creta Đặc Biệt: 670.000000 đ
Creta Cao Cấp: 720.000000 đ
Bảng Giá Xe 2
Santafe Xăng 2.5 Tiêu chuẩn: 1030000000 đ
Santa Fe 2.2L dầu tiêu chuẩn: 1130000000 đ
SantaFe Xăng 2.5 Cao cấp: 1240000000 đ
SantaFe 2.2L dầu cao cấp: 1340000000 đ
Bảng Giá Xe 3
Tucson 2.0 Tiêu chuẩn: 825000000 đ
Tucson 2.0 Đặc Biệt: 925000000 đ
Tucson 1.6 Turbo: 1020000000 đ
Tucson 2.0 Dầu: 1030000000 đ
Bảng Giá Xe 4
Hyundai Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn : 355.000000 đ
Hyundai Grand i10 1.2 AT: 430.000000 đ
Bảng Giá Xe 5
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn: 375.000000 đ
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT: 420.000000 đ
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT: 450.000000 đ
Bảng Giá Xe 6
Accent 1.4MT tiêu chuẩn: đ
Accent 1.4 MT: đ
Accent 1.4 AT: đ
Accent 1.4 AT Đặc biệt: đ
Bảng Giá Xe 7
Elantra 1.6MT: 572.000000 đ
Elantra 1.6AT: 645.000000 đ
Elantra 2.0AT: 689.000000 đ
Elantra Sport: 754.000000 đ
Bảng Giá Xe 8
Hyundai Solati: 1010000000 đ